BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

ECO POS cho phép bạn lựa chọn gói dịch vụ khác nhau. Hãy dùng thử 30 ngày hoàn toàn miễn phí, đơn giản để sử dụng, dễ dàng để quản lý!

Phí khởi tạo tài khoản và hỗ trợ (trả 1 lần): 1,000,000 VND

Phí thuê bao hàng tháng: 200,000 VND - 300,000 VND/1 cửa hàng

Chức năng Tính năng Gói 200,000 Gói 300,000
Số lượng tài khoản bán hàng
 • Không giới hạn
Quản lý cửa hàng
 • Quản lý bàn, nhóm bàn
 • Quản lý số lượng thực đơn, hóa đơn
 • Báo cáo chi tiết về các hoạt động trong cửa hàng
 • Hoạt động cả khi mất internet và mất điện.
Quản lý chuỗi các cửa hàng online/offline
 • Kết nối nhiều cửa hàng online
 • So sánh doanh thu, hiệu quả của từng cửa hàng
 • Mô hình yêu cầu và chuyển hàng từ kho tổng tới các kho của từng cửa hàng
 • Đồng bộ dữ liệu về máy chủ khi có internet
Quản lý phân quyền
 • Hệ thống phân quyền linh hoạt tới từng chức năng
 • Mỗi cổ đông / người quản lý có một tài khoản đăng nhập vào trang quản lý tương đương với quyền lợi của họ.
Quản lý nhân viên
 • Quản lý thông tin của nhân viên
 • Quản lý phân quyền của nhân viên bán hàng, phân quyền tài khoản quản lý.
 • Quản lý doanh thu bán hàng của từng nhân viên
Quản lý công nợ
 • Quản lý nợ nhà cung cấp, khách hàng
 • Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng, nhà cung cấp
 • Cân bằng công nợ
Quản lý thực đơn
 • Quản lý, thay đổi thực đơn, chính sách giá linh hoạt
 • Tiện ích tạo, cập nhật với file Excel
 • Cấu hình mỗi cửa hàng sử dụng menu khác nhau, giá khác nhau.
 • Quản lý công thức pha chế của từng món.
Phần mềm bán hàng
 • Mỗi 1 nhân viên sử dụng 1 tài khoản đăng nhập
 • Giao diện bán hàng thân thiện, dễ dùng
 • Hỗ trợ chiết khấu, phụ phí cho món và hóa đơn.
 • Sử dụng thiệt bị di động để bán hàng
Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo cửa hàng bao gồm: doanh thu trên hóa đơn, doanh thu trên thực đơn, hàng hóa tiêu thụ.
 • Báo cáo Kho bao gồm: xuất / nhậ p/ tồn, kiểm hàng
 • Báo cáo Quỹ bao gồm: doanh thu, lãi lỗ, các phiếu thu chi.
Quản lý xuất, nhập, tồn kho
 • Quản lý nhập hàng theo nhà cung cấp, nhập lẻ
 • Quản lý hàng xuất lẻ, xuất buôn theo chính sách giá định sẵn
 • Quản lý hàng nhập trả, xuất trả
 • Hệ thống quy đổi các đơn vị linh hoạt.
 • Báo cáo cân đối nhập xuất tồn
Đăng ký ngay!!!