Một CÔNG TY dẫn đầu về CÔNG NGHỆ cần những nhà tư tưởng cách mạng. Ở đây tại EcoPos, chúng tôi cùng nhau xây dựng nền công nghiệp khai sáng. Bạn có thể khám phá những câu chuyện của từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.

Nhân sự EcoPos

Vũ Việt Hoài
Tổng giám đốc

Chúng tôi cùng nhau xây dựng nền công nghiệp khai sáng.

Đặng Anh Khoa
Giám đốc triển khai

Chúng tôi cùng nhau cam kết phát triễn chất lượng sản phẩm.

Nguyễn Duy
Giám đốc kinh doanh

Chúng tôi cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ và làm khách hàng hài lòng nhất.