EcoPos được thành lập năm 2002 với mục tiêu giúp ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống phát triển hơn. Giải pháp phần mềm quản lý của chúng tôi là những công cụ vận hành kinh doanh thành công

Chúng tôi mang niềm đam mê giúp đỡ khách hàng của mình giải quyết những thách thức trong kinh doanh, cải thiện hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Nhiều nhà quản lý trong F&B và chủ doanh nghiệp dành nhiều thời gian của mình thay vì những ứng dụng phần mềm có thể giải quyết.

Bằng việc tận dụng phần mềm EcoPos, nhà kinh doanh thu tầm nhìn vào dữ liệu, cho phép ra quyết định dễ dàng hơn. Giải pháp giúp bạn tập trung vào khách hàng của mình tại nhà, trong khi các hoạt động chính đang được quản lý tại một môi trường an toàn và toàn diện.

Ngày nay, giải pháp đám mây của chúng tôi đơn giản hóa báo cáo, kiểm soát ngân sách, quản lý kho hàng, quản lý nhân viên và công tác vận hành. Ưu tiên của chúng tôi là kết nối mọi người trong tổ chức để những công cụ cần thiết như EcoPos vận hành kinh doanh thành công thịnh vượng.