Tiêu chuẩn
99,000đ
MÔ TẢ

01 người dùng
Bao gồm:

Nghiệp vụ bán hàng (offline, online, menu,…)
Quản lý kho hàng
Quản lý ngân quỹ
Quản lý đối tác, cổ đông
Quản lý chuỗi cửa hàng
Đăng ký
Doanh nghiệp
499,000đ
MÔ TẢ

Không giới hạn người dùng
Bao gồm:

Nghiệp vụ bán hàng (offline, online, menu,…)
Quản lý kho hàng
Quản lý ngân quỹ
Quản lý đối tác, cổ đông
Báo cáo & Phân tích
Quản lý chuỗi cửa hàng
Đăng ký

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TÌM RA GIẢI PHÁP ĐÚNG?

Tham gia với hơn 1000 khách hàng đã sử dụng EcoPos để phát triển kinh doanh.